SPS – Zdravje

Splošni pogoji opravljanja genetske analize

 

1. Splošno

Ob sklenitvi naročila storitve je uporabniku (kupcu) proti plačilu dodeljena oprema za zbiranje vzorca sline z referenčno številko, ki je last Trgovca. Uporabnik (kupec) skladno z navodili samostojno opravi odvzem vzorca sline in ga v priloženi kuverti pošlje po pošti na naslov Trgovca. Po prejemu vzorca sline se izvede genetska analiza ter obdela rezultate. Rezultati analize se v obliki knjige pošljejo v Medicinski center (v primeru medicinskega posveta) ali kupcu na podani naslov. Strokovni zdravniški posvet se izvaja v Medicinskem centru, ki določi Trgovec. Usposobljeni strokovnjaki v Medicinskem centru na podlagi rezultatov osebne genetske analize opravijo strokovno medicinsko svetovanje z Uporabnikom (kupcem). Medicinsko svetovanje obsega podajanje napotkov za ustrezno preventivo za zmanjšanje tveganj za genetsko bolj dovzetne bolezni posameznika.

2. Oddaja vzorca

Uporabnik (kupec) se strinja, da bo skladno s priloženimi navodili samostojno oddal vzorec sline v zbiralnik in da bo lasten vzorec ustrezno zapakiral v priloženo vrečko za biološke vzorce ter ga v priloženi kuverti oddal Trgovcu. Z naročilom se uporabnik (kupec) zavezuje, da ima v primeru, da pošilja vzorec sline tretje osebe, ustrezno dovoljenje osebe, katere genetska analiza se izvaja oz. je za pošiljanje vzorca ustrezno pooblaščen. Uporabnik (kupec) je dolžan sam odvzeti vzorec sline in ga s priloženo embalažo po navodilih pravilno zapakirati. Vzorec sline je biološki material. V kolikor obstaja že najmanjša verjetnost patogenega vzorca mora o tem Trgovca pred oddajo vzorca obvestiti. V tem primeru je izvedba storitve zaradi zdravstvene varnosti lahko zavrnjena. Potencialno patogen vzorec ni primeren za pošiljanje po navadni pošti in se je pred pošiljanjem vedno potrebno posvetovati s Trgovcem. Zaradi zahtevnosti analiz je zelo pomembna kvaliteta oddanega vzorca. V primeru kontaminacije vzorca se lahko zgodi, da analiza ne pokaže iskanih variacij v nekaterih genih. Če se izkaže, da bi zaradi manjkajočih podatkov lahko bila storitev slabša, bo Trgovec uporabnika (kupca) zaprosil za nov vzorec, v primeru manjšega vpliva na analizirano področje pa si Trgovec pridržuje pravico, da postopka ne ponovi in izda rezultate na podlagi pridobljenih podatkov iz primarnega vzorca.

3. Rezultati genetskega testiranja

Trgovec se zavezuje, da bo skušal rezultate zagotoviti v 30. dneh od prejema vzorca. V primeru daljšega časovnega roka bo Trgovec uporabnika (kupca) o tem tudi obvestil. Interpretacija genetskih rezultatov, ki je v obliki besedila podana v končnem poročilu/knjigi je zagotovljena v sodelovanju s podjetjem, specializiranem na področju tolmačenja laboratorijskih rezultatov in pripravo rezultatov genetskih analiz (v nadaljevanju tudi Pogodbeni partner). Genetska poročila Trgovca temeljijo na laboratorijskih izvidih tujega certificiranega in priznanega laboratorija. Prisotnost ali odsotnost variacij različnih SNP-jev v genetskem materialu vpliva na dovzetnost za različne bolezni, odzive na zdravila ter lastnosti posameznika. Pogodbeni partner ugotovljene variacije iz genetskih podatkov uporabnika (kupca) interpretira na podlagi najbolj relevantnih in sodobnih znanstvenih dognanj, publikacij ter raziskav in jih strne v poročila, ki se razlikujejo glede na naročeno storitev.

4. Pridobivanje in uporaba zdravstvenih podatkov

Poslan vzorec sline vsebuje genetski zapis, ki se obravnava v obdobju pogodbenega razmerja kot skrajno občutljiv zaupen zdravstven podatek. V kolikor Uporabnik (kupec) odda naročilo in vzorec sline, ki pripada drugi osebi, je potrebna Uporabnikova (kupčeva) potrditev, da je druga oseba izrecno privolila v obdelavo tovrstnih skrajno občutljivih osebnih podatkov ali da je Uporabnik (kupec) starš ali legitimen skrbnik mladoletne osebe, za katero se bo opravljala genetska analiza. Anonimne podatke se sme uporabljati v raziskovalne in razvojne namene in raziskave, ki lahko kako drugače pripomorejo k izboljšanju kakovosti genetskih storitev v sodelovanju z drugimi partnerji za izdajo člankov, literature, izjav ali drugih publikacij ali objav v kakršni koli medijski obliki. V skladu s strogo obvezo zaupnosti osebnih in zdravstvenih podatkov lahko Trgovec: Pogodbenemu partnerju za interpretacijo laboratorijskih rezultatov posreduje: ime, priimek, spol, referenčno številko, podatke o etični pripadnosti (kavkazijska ali azijska rasa). Laboratoriju posreduje: referenčno številko in spol uporabnika (kupca), medicinskemu centru posreduje: ime, priimek, interpretirane rezultate analize. Pooblaščene osebe in/ali izvajalci storitev so pogodbeno obvezani k obdelavi in varovanju uporabnikovih (kupčevih) podatkov v skladu z navodili Trgovca. Pred začetkom analize Trgovec uporabniku (kupcu) določi referenčno številko, kar preprečuje morebitno razkritje kateregakoli osebnega identifikacijskega podatka pri analizi v laboratoriju. Vpogled v končno poročilo genetske analize ima poleg uporabnika (kupca) še Trgovec, Pogodbeni partner in zdravnik, ki opravi interpretacijo rezultatov. Omenjeni delujejo v skladu s predpisi o varovanju osebnih in zdravstvenih podatkov Uporabnika (kupca). Trgovec genetske podatke uporabnika (kupca) v elektronski obliki v varnem okolju hrani največ eno leto, nato jih izbriše.  Z naročilom se Trgovec uporabniku (kupcu) zaveže na njegovo zahtevo predstaviti postopek izdelave genetskih analiz, hranjenja uporabnikovih (kupčevih) podatkov, metod za izdelavo poročil, uporabo spletnih storitev in drugih vprašanj povezanih s storitvami Trgovca. Uporabnik (kupec) mora najkasneje v roku petih (5) dni pisno obvestiti Trgovca o spremembah podatkov, ki so pomembni za sklenitev naročniškega razmerja, med drugim zlasti podatke o spremembi osebnega imena, imena podjetja in spremembo naslova. Če uporabnik (kupec) spremembe podatkov ne sporoči Trgovcu, se pošiljke, poslane na naslov, ki ga je navedel ob sklenitvi naročila,štejejo za sprejeta.

5. Omejitev odgovornosti

Genetske preiskave z vsemi priporočili in zaključki, ki sos strani Trgovca posredovana v tiskani ali v kakšni drugi obliki medija so zgolj informativne narave in ne nadomeščajo uradnih dopisov, publikacij, zdravstvenih diagnoz, zdravljenj, priporočil zdravnikov, obiska in iskanja priporočil pri drugih uradnih zdravstvenih ustanovah glede zdravil, prehranjevanja, življenjskega sloga, načina zdravljenja in podobnih storitev. Informacije, ki jih od Trgovca pridobi uporabnik (kupec) so namenjene zgolj informiranju Uporabnikov (kupcev). Trgovec ni zavezan zagotoviti zdravljenja ali drugih zdravstvenih storitev, ki niso izrecno opredeljene s splošnimi pogoji poslovanja. Uporabnik (kupec) se zaveda, da lahko zaradi rezultatov in interpretacij genetskih preiskav, doživi negativne čustvene reakcije. Rezultati lahko pri nekaterih ljudeh povzročijo negativni čustveni odziv. Ljudem, ki imajo diagnosticirane čustvene in mentalne bolezni, kot so depresija, anksioznost in druge, pred naročilom priporočamo posvet z zdravnikom ali strokovnjakom. Uporabnik (kupec) se z naročilom storitev zaveda možnih vplivov in rizikov genetske preiskave in se pri polni zavesti strinja, da Trgovec ne prevzema nikakršne odgovornosti za tovrstne posledice. Trgovec ne odgovarja za kakovost storitev laboratorija, Pogodbenega partnerja in Medicinskega centra (v nadaljevanju tudi Zunanji izvajalec), ki skupaj sestavljajo celotno storitev osebne genetske analize, ki jo ponuja Trgovec. Za rezultate analiz in točnost podatkov je v celoti in izključno odgovoren Pogodbeni partner, ki ima urejeno pogodbeno sodelovanje z laboratorijem za izvedbo genetskih analiz in zagotavlja najvišjo kakovost storitev. Za informacije, ki jih je Uporabnik (kupec) prejel pri medicinskem posvetu je odgovoren izključno Zunanji izvajalec, ki je omogočil posvet. Čeprav Trgovec dela po najboljših močeh, da so vse informacije, kot tudi rezultati testiranj točni in pravilni, ne prevzema odgovornosti za pravočasne, točne ali dane informacije. Uporabnik (kupec) se ne more izključno zanašati na podane vsebine ali informacije Trgovca in se na njihovi podlagi odločati o pomembnih osebnih in medicinskih odločitvah.

 

Z nadaljno uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo spletnih piškotkov. več informacij

Politika piškotkov Nekatere funkcije te spletne strani potrebujejo vašo privolitev za svoje delovanje . Analitika Anonimno beležimo vašo uporabo naše spletne strani, da lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo. Družabna omrežja Facebook, Twitter in ostala družabna omrežja vas morajo prepoznati, da lahko pravilno delujejo. Naši piškotki Brez naših piškotkov spletna stran ne more delovati. Če jih želite onemogočite, je ne smete uporabljati.

Zapri